راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، اتوبان كاوه، تقاطع غير همسطح شهيد چمران، ابتداي اتوبان شهيد چمران
  • ۳۴۵۹۳۵۶۵ - ۳۴۵۹۳۵۵۶ - ۳۴۵۹۳۵۵7
  • ۳۴۵۹۳۵۵۴ - ۳۴۵۹۳۵۵۵

شهرداري منطقه 7 با تفكيك منطقه 3 شهرداري اصفهان به دو منطقه 3 و7  در سال 1359 تاسيس شد و بدليل وسعت زياد و جمعيت روبه رشد در سال 1387 به دو منطقه 7 و 14 تفکیک گردید. منطقه هفت شهرداري اصفهان با مساحت 2857 هکتار، از شمال به شهرك ولي عصر -  اتوبان فرزانگان - ميدان فرزانگان، از جنوب به ميدان شهدا - خيابان مدرس - خيابان آيت ا... اديب، از شرق به خيابان بعثت - خيابان آل بويه - خيابان آل یاسین و از غرب به اتوبان كاوه - بزرگراه معلم محدود مي شود.

 

: 168,732 نفر
: 1,357 هکتار
: 164 هکتار
: 2,823,995 مترمربع

رویدادهای این هفته

  • شنبه
  • یک‌شنبه
  • دوشنبه
  • سه‌شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج‌شنبه
  • جمعه
شنبه, 02 مرداد 1400
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 03 مرداد 1400
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
دوشنبه, 04 مرداد 1400
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.

اخبار

نقشه منطقه هفت