راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، اتوبان كاوه، تقاطع غير همسطح شهيد چمران، ابتداي اتوبان شهيد چمران
  • ۳۴۵۹۳۵۶۵ , ۳۴۵۹۳۵۵۶ , ۳۴۵۹۳۵۵7
  • ۳۴۵۹۳۵۵۴ , ۳۴۵۹۳۵۵۵

شهرداري منطقه 7 با تفكيك منطقه 3 شهرداري اصفهان به دو منطقه 3 و7  در سال 1359 تاسيس شد و بدليل وسعت زياد و جمعيت روبه رشد در سال 1387 به دو منطقه 7 و 14 تفکیک گردید. منطقه هفت شهرداري اصفهان با مساحت 2857 هکتار، از شمال به شهرك ولي عصر -  اتوبان فرزانگان - ميدان فرزانگان، از جنوب به ميدان شهدا - خيابان مدرس - خيابان آيت ا... اديب، از شرق به خيابان بعثت - خيابان آل بويه - خيابان آل یاسین و از غرب به اتوبان كاوه - بزرگراه معلم محدود مي شود.

 

: 168,732 نفر
: 1,357 هکتار
: 164 هکتار
: 2,823,995 مترمربع

اخبار

نقشه منطقه هفت