سال جهش تولید
  • 1399-03-30 14:19
  • كد محتوا:12682
شیخ‌اشراق

نام اين محله برگرفته از نام شهاب‌الدین یحیی‌بن حبش معروف به شیخ‌اشراق و با کنیه­ ی ابوالفتح سهروردی است.

وی در سال 545 یا 550 هـ.ق در سهرورد از دهات زنجان به دنیا آمد و در سال 581 وفات ­یافت و یا مقتول­ شد (سجادی، 1363 :10).

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.