مشخصات کلی

علی اصغر  شاطوری
علی اصغر شاطوری
1350
مدیر منطقه 7
پنجشنبه, 26 تیر 1399, 13:40

تحصیلات

کارشناسی مهندسی کشاورزی - دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی حقوق قضایی - دانشگاه پیام نور

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری اصفهان معاون 1383 1385
منطقه 5 شهرداری اصفهان معاون اداری و مالی 1385 1389
امور عمومی و پشتیبانی شهرداری اصفهان مدیر 1389 1393
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 7 1395 درحال خدمت

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

احداث مخازن آب منطقه در بلوار فرزانگان
احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی گلستان
احداث رفیوژ میانی شهرک ولی عصر
احداث مسیر انتقال آب فضای سبز (کلکتور)
احداث خیابان آل یاسین
ساماندهی ورودی شهرک ولی عصر
ساماندهی خبابان یکتا
ساماندهی بلوار زیتون
ساماندهی خیابان بلوار ایمان
نوسازی پیاده رو کاوه
ساماندهی پارک های منطقه
احداث بوستان بهاران
تملک و احداث خیابان پوریای ولی
کد محتوا 11112

برچسب ها