30 خرداد 1399 - 14:21
پورياي ولي

نام اين محله برگرفته از نام محمود خوارزمی، مشهور به پوریاي ولی و متخلص به قتالی، پهلوان، عارف، شاعر و از اکابر عرفا و فضلا و جوانمردان و فتیان در اواخر قرن 7 و اوایل قرن 8 ه.ق در ایران است.

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12683

برچسب ها