بهره‌برداری از پروژه خط انتقال پساب شمال شهر تا پایان سال

علی اصغر شاطوری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سه مخزن آب هر کدام با حجم ۲۵۰۰ مترمکعب در این منطقه آماده بهره برداری بوده و تجهیزات آن نصب شده است.

وی افزود: خط کلکتور آب فضای سبز منطقه هفت که در مخازن آب در حاشیه بلوار فرزانگان چاه‌های آب را به هم متصل کرده و تا میدان شهدا امتداد می‌یابد کامل شده و ساختمان پست برق در مرحله تجهیز است.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان تصریح کرد: سال گذشته مناقصه احداث تصفیه خانه شمال شهر برگزار شد و پیمانکار آن مشخص شد که در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده است.

وی با بیان این که شش کیلومتر خط انتقال پساب در محدوده منطقه هفت و همین مقدار در منطقه ۱۴ قرار گرفته است، گفت: این پروژه تاکنون ۹۹ درصد پیشرفت داشته و پروژه ایستگاه پمپاژ آن برای انتقال پساب توسط حوزه خدمات شهری در حال اجراست.

شاطوری خاطرنشان کرد: در صدد هستیم امسال خط انتقال پساب را کامل و آب را داخل سه مخزن احداث شده، هدایت کنیم.

وی ادامه داد: خط انتقال پساب یک پروژه زیربنایی و اساسی در شهر برای حفظ و توسعه فضای سبز شمال شهر است و یکی از درخواست‌های مردم شمال شهر برای حفظ سرزندگی فضای سبز بود.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با بیان این که تاکنون برای اجرای این پروژه زیربنایی بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است، اظهار کرد: تا پایان سال پروژه خط انتقال پساب مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و برای ارتقای فضای سبز شمال شهر تحولی رقم خواهد خورد.کد محتوا 23142