ساماندهی مادی محور گذر شهید اکبری در منطقه ۷

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: فاز دوم ساماندهی مادی محور گذر شهید اکبری در ادامه مسیر مادی فدن در حال انجام است و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علی اصغر شاطوری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: برای ساماندهی مادی محور گذر شهید اکبری سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای انجام این پروژه ۲۱۰ مترمکعب بتن‌ریزی، ۱۸۰ مترمکعب خاکبرداری، تهیه و اجرای سنگ لاشه ۱۰۰ مترمکعب، تهیه و اجرای سنگ مالون ۳۰۰ مترمکعب، نماسازی سنگ مالون ۴۴۰ مترمربع و بندکشی ۴۴۰ مترمربع انجام می‌شود.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از ساماندهی کناره (جدول گذاری) خیابان کاوه خبر داد و گفت: مبلغ پیمان این پروژه سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است که طول جدول‌گذاری آن ۹۵۰ متر خواهد بود.

وی با بیان اینکه خیابان گل نرگس واقع در خیابان گلستان با پیش بینی اعتباری معادل دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال احداث می‌شود، تصریح کرد: برای اجرای این پروژه خاک‌ریزی به میزان ۱۵۰ مترمکعب، آسفالت ۷۰۰ مترمربع، جدول‌گذاری ۲۰۰ مترمربع، کانیو ۱۰۰ مترمربع و موزائیک فرش ۲۵۰ مترمربع انجام می‌شود.کد محتوا 38078