پروژه‌های ریز و درشت منطقه ۷ شهرداری اصفهان

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: در این منطقه پروژه‌های عمرانی و خدماتی زیادی در حال اجرا و در مرحله تکمیل است تا عدالت فضایی برای شهروندان این منطقه رقم بخورد.

علی اصغر شاطوری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به پروژه ساماندهی کوی بوستان، اظهار کرد: حجم خاکبرداری بوستان ۹۰۰ متر مکعب، سطح تخریب آسفالت آن سه هزار و ۸۰۰ متر مربع و سطح آسفالت انجام شده در این پروژه چهار هزار و ۲۵ متر مربع بوده است. سطح پیاده رو پروژه ساماندهی کوی بوستان یک‌هزار متر مربع بوده است.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به پیاده‌رو سازی خیابان پوریای ولی، تصریح کرد: یک هزار و ۸۰۰ مترمربع پیاده‌رو سازی حد فاصل سه راه اشراق تا ضابط زاده و یک هزار و ۵۰۰ مترمربع حد فاصل مولوی تا شاهد و یک هزار و ۵۰۰ متر مربع جدول کانیو حد فاصل مولوی تا شاهد در حال تکمیل است.

وی با بیان این که احداث میدان حج به مساحت شش هزار متر مربع یکی دیگر از پروژه‌های این منطقه است، گفت: در این پروژه چهار عدد آبنما و سه هزار متر مربع فضای سبز اجرا شده و پروژه در مرحله تحویل موقت است.

شاطوری در خصوص پروژه سفت کاری بازارچه مجموعه گردشگری فدک، اظهار کرد: متراژ زمین پروژه یک هزار و ۵۰۰ متر مربع با زیربنای ۸۰۰ مترمربع است که با مبلغ اولیه پیمان ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در یک طبقه اجرا می‌شود.

وی با بیان این که گذر شمالی مادی چشمه خونین با مبلغ اولیه پیمان ۲۲ میلیارد و ۷۳۱ میلیون ریال در حال اجرا است، گفت: طول این گذر ۴۵۰ متر و عرض آن هفت متر است که یک هزار و ۵۰۰ متر مکعب خاکبرداری و یک هزار و ۳۰۰ متر مکعب خاک‌ریزی برای آن انجام شده است.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ادامه داد: برای گذر شمالی مادی چشمه خونین سه هزار و ۲۰۰ متر مربع آسفالت انجام خواهد شد.

وی از احداث خیابان شهید عبدالرسول زرین خبر داد و تصریح کرد: مبلغ پیمان پروژه ۲۳ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریال و مدت پیمان چهار ماه است که مراحل نهایی را طی می‌کند.

شاطوری خاطرنشان کرد: ساماندهی مجموعه گذرهای بهاران نیز با هشت هزار و ۵۰۰ متر مکعب خاکبرداری و هفت هزار و ۴۰۰ متر مکعب خاک‌ریزی با مبلغ پیمان ۵۹ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال انجام شده و به زودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در این پروژه ۱۸ هزار متر مربع آسفالت و دو هزار و ۴۰۰ متر کانیو و ۴۲۰۰ متر طول جدول استفاده شده است.

 


کد محتوا 38087